Suggestions

Jessica William

Graphic Designer

John Doe

PHP Developer

Poonam

Wordpress Developer

Bill Gates

C & C++ Developer

Jessica William

Graphic Designer

John Doe

PHP Developer

ًashi

  • Front End Developer
  • India

the lip smack and satisfied smile after the kiss ++ sohee cutely jumping(?) towards kang 🥺😫

knew it, it was sohee. jtbc cut that out right?

yes!! this was from jtbc 😂😭

The way So Hee jumping so cute and Dong Kang holding her. Oh my happy heart.🥰😁💜

Omg I knew it 😭😚

ashi ilang truck ng kalabasa kinain mo nung bata ka? hahaha!

GAGI HAHAHAHA one truck a day daw sabi ni mama

Kaya pala mhie nung sa JTBC na bts sa last part sabi ko, bakit parang si mama Sohee yung tumatawa kasi familiar yung tawa. Tapos si The Swoon nakalimutan icut yung part, si mama Sohee talaga yung tumawa 😭😂🤭💕